Menu

KCC_2013_WEB-1Op donderdag 14 november vindt de 4de editie plaats van het KCC Congres in congrescentrum Figi te Zeist. Het KCC Congres is al 4 jaar hét unieke onafhankelijke congres over klant contact in de overheidssector en woningcorporaties. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een succesvolle inrichting van het KCC en daarmee een verbeterde dienstverlening.

Het dagvoorzitterschap is in handen van Ab Frohwein, Voorzitter, Bestuur OverheidscongresNL.

Onderdeel van het programma van het KCC Congres is een bijdrage van Luuk van den Boom (Product Manager) en Stef Drost (Consultant) van Circle Software.

CKC, organisator heeft een programma samengesteld dat in gaat op actuele thema’s en trends:

  • Budgetten onder druk: meer doen met minder; hoe?
  • Dienstverlening: hoe ver ga je met het leveren van kwaliteit en dienstverlening; waar ligt de grens?
  • Cultuurverandering: hoe neem je organisatie en ketenpartners mee in de ontwikkeling?
  • Samenwerkingsverbanden: wat doe je samen en waar houdt het KCC de regie?
  • Multichanneling: hoe kom je tot een samenhangend multichannelbeleid?
  • Zaakgericht werken: hoe verzorg je de aansluiting tussen KCC en back-office?
  • Regelgeving en vraag-antwoordcombinaties: voldoet het KCC aan de eisen van het NUP?

Het congres richt zich op kcc-, content-, internet-, portal-, developmentmanagers, ICT- en informatiemanagers, projectleiders, webmasters, hoofden, managers, wethouders en adviseurs verantwoordelijk voor organisatie, dienstverlening, voorlichting, informatiebeleid, burgerzaken, publieke voorzieningen en e-overheid, algemeen en commercieel directeuren en adviseurs op het gebied van klant contacten. Afkomstig uit de overheidssector, zoals gemeenten, provincies, het Rijk, waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst en woningcorporaties.