Menu

Nieuwsitem_OICT14

Laatste ontwikkelingen rondom 3 decentralisaties
De ontwikkelingen op het gebied van de 3 decentralisaties gaan hard. Op 1 januari 2015 is het zover en moeten gemeenten zijn voorbereid op de regierol die zij gaan vervullen op het gebied van de AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. Circle Software ontzorgt hen daarbij en biedt op Overheid & ICT een eerste aanzet tot een oplossing voor de regie en ondersteuning.

Input van geïnteresseerden gevraagd
Er is momenteel nog veel onzekerheid over wat de 3 decentralisaties gaan betekenen voor functionarissen binnen gemeentelijke overheden en de betrokken ketenpartners. Wel is duidelijk dat er een duidelijk regierol is weggelegd voor uw gemeente.

Circle Software is erg benieuwd naar uw ideeën op dit vlak en nodigt u graag uit om op haar stand de laatste ontwikkelingen in onze software met u te bespreken.

Hier vindt u een ander overzicht van de noviteiten die Circle Software presenteerde op haar stand.

Meer informatie over de achtergrond van Overheid & ICT 2014, vindt u in dit nieuwsitem.