Menu

Implementatieadvies
Implementeren is ‘make it happen’. Dat gaat veel verder dan alleen het installeren of het invoeren van een softwarepakket. Draagvlak en acceptatie bepalen het uiteindelijke resultaat en succes ervan.

Het implementatieadvies beschrijft de aanpak voor de organisatorische implementatie en zal parallel aan het technische traject (harde implementatie) van Verseon uitgevoerd worden.

In het advies wordt aangegeven hoe uw organisatie de weg van de bestaande naar de gewenste situatie dient te nemen om zeker te zijn dat uw ambitie wordt bereikt en uw eindgebruikers enthousiast zijn.

Implementatiebegeleiding
De organisatorische implementatie vindt planmatig plaats. De onderdelen worden beschreven in een implementatieplan.

Door uw medewerkers actief te stimuleren en te begeleiden zorgen onze consultants voor een beter en breder gebruik van de oplossingen. Dit resulteert in een betere acceptatie in uw organisatie.

Gedurende de implementatie begeleiden we uw organisatie met zaken als:

  • het opstellen van procedures
  • het opstellen van werkafspraken
  • communicatie naar organisatie
  • het opstellen van een opleidingsplan
  • het omgaan met eventuele weerstand in de organisatie
  • het opstellen van testspecificaties
  • het testen van de oplossing
  • werkplekbegeleiding

Statusbepaling
Op een systematische wijze meten wij het presteren van uw organisatie op het vlak van informatiemanagement. Door de resultaten af te zetten tegen uw oorspronkelijke ambitie van de organisatie, kunnen we de huidige stand van zaken bepalen. Eventueel kunnen de resultaten gebruikt worden om in een workshop nog meer informatie boven water te krijgen.

Aan de hand van de resultaten van de statusbepaling (en eventuele workshop) wordt door ons een op maat gesneden advies opgesteld.

Organisatorische fine tuning
Pas op het moment dat uw medewerkers daadwerkelijk gebruik gaan maken van de applicatie zal Verseon® meer gaan leven. Er ontstaan vragen, medewerkers lopen tegen praktische problemen en onhandigheden op en hebben ongetwijfeld ideeën over hoe Verseon beter en efficiënter gebruikt kan worden.

Door het organiseren van workshops krijgen medewerkers afdelingsgewijs de mogelijkheid om hun problemen, gesignaleerde onhandigheden en ideeën te uiten. Aan de hand van een aantal stellingen worden uw gebruikers op een gestructureerde wijze door de verschillende aspecten van de applicatie geleid. Daarnaast wordt de workshop gebruikt om nog onbekende mogelijkheden van Verseon® aan de deelnemers te tonen.