Menu

De implementatie van een softwaresysteem zal de werkwijze van uw organisatie en uw medewerkers in hun dagelijkse werk in hoge mate ondersteunen & beïnvloeden. Wij hebben hier een inmiddels beproefde projectaanpak voor ontwikkeld.

Verwachting
Wij implementeren op basis van een gedegen projectaanpak. Deze projectaanpak bestaat uit een aantal fasen. Onze projectmanager is daarbij uw centrale aanspreekpunt. Deze is verantwoordelijk voor het invullen en bij voorkeur overtreffen van uw verwachting.

Scope
Wij werken altijd graag met op voorhand afgesproken mijlpalen en opleverproducten en met duidelijke verantwoordelijkheden in en rond de implementatie.

Focus op gebruikers
De focus ligt op uw gebruikers waarvoor en waarmee de oplossing gerealiseerd wordt. Daarnaast beschikken wij inmiddels over een groot scala aan standaardontwerpen die al op de plank liggen. Waarmee u dus niet vanaf nul hoeft te beginnen. Het gaat dan om het finetunen en configureren van de bestaande (standaard)oplossing.

Kwaliteit en Fasering
Met deze aanpak zijn we ook in staat om op basis van een vast budget en voorspelbare planningen uw kwalitatieve behoefte in te vullen.

De volgende fasering wordt doorgaans gehanteerd:

  • Projectinitiatie
  • Analyse & Ontwerp (optioneel)
  • Installatie
  • Realisatie
  • Integratie (optioneel)
  • Conversie (optioneel)
  • Implementatie (optioneel)
  • Testen
  • Opleveren
  • Evalueren

Indien nodig kunnen de fasen Analyse & Ontwerp en Realisatie meerdere keren worden doorlopen om de oplossing fijn te slijpen.

Methodiek-schema-Processen