Menu

Wie kiest voor integratie verlengt de levensduur van de huidige applicaties. Het weggooien van bestaande software kan daarmee worden uitgesteld of vermeden.

Uw klanten / burgers / leerlingen willen een totaalbeeld via één kanaal, afdelingen willen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn, het management wil betere informatie over de prestaties.  Daarom begint men met het koppelen van toepassingen en het ontdubbelen van gegevens. Dit heet dan ook applicatie-integratie

Applicatie-integratie
Het gestructureerd koppelen en laten samenwerken van applicaties die ontwikkeld zijn in verschillende tijdperken, met verschillende technologieën en typen netwerken vergt vakmanschap. De essentie is dat het gaat om het integreren van applicaties in plaats van vervangen. Overlappende gegevens tussen toepassingen worden gelijkgetrokken. Wij hebben hier al vele jaren ervaring mee en zijn bekend met de meeste “koppel” leveranciers. Vraag ons naar de beschikbare integraties.

Wat is (data)conversie?
Het is vaak noodzakelijk dat gegevens uit de database van het ene systeem worden overgebracht naar de database van een ander systeem. Omdat gegevens niet altijd op dezelfde manier zijn opgeslagen, is vaak een vertaling nodig. We noemen dit dataconversie of gegevensconversie.

Eenvoudig of complex?
Conversies zijn soms eenvoudig, zoals bij coderingen en datumregistraties. Maar meestal is het ingewikkelder. Er is dan sprake van een compleet andere structuur. Dataconversie is vaak nodig tijdens projecten. Zelfs bij de overgang naar een systeem van hetzelfde pakket is vaak conversie nodig. Dit komt doordat pakketten veelal op maat worden ingericht (geconfigureerd / gemodelleerd) om aan de (unieke) behoeften van de organisatie te voldoen.

In welke situaties is dataconversie nodig?
Dataconversie is nodig bij systeemvervanging. Maar ook wanneer de gegevens van twee of meer systemen worden samengevoegd.