Menu

mijnOverheid-websitePer 5 februari 2014 bericht de website van www.e-overheid.nl (onderdeel van Logius) dat er een nieuwe mijlpaal voor MijnOverheid is bereikt: de miljoenste gebruiker heeft een account geactiveerd. (update: 11/11/2015: http://www.digitaleoverheid.nl/actueel/nieuwsberichten/intItem/2-miljoen-gebruikers-berichtenbox/2864, 2 miljoen gebruikers en stijgend )

MijnOverheid is de afgelopen tijd enorm gegroeid. Enige jaren groeide het gebruik mondjesmaat, van ca. 150.000 naar 350.000 per aanvang 2013. Het afgelopen jaar was dat aantal al gestegen naar zo’n 500.000 gebruikers (actieve accounts). Het aantal van één miljoen is een ‘tussenstap’ in de richting van de verwachte zes miljoen gebruikers per eind 2014. De Belastingdienst geeft hieraan een verdere impuls door stapsgewijs berichten over toeslagen en inkomensheffing te versturen naar de Berichtenbox op MijnOverheid. De berichten worden ook nog via de post verstuurd.

MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. Iedereen kan daar met zijn DigiD zijn persoonlijke gegevens inzien, berichten in de berichtenbox ontvangen en de status van lopende zaken inzien. Het beheer van deze voorziening is in handen van Logius, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Circle Software faciliteert gemeenten met een aansluiting op MijnOverheid. Wij implementeren hierbij zowel de dienst Berichtenbox als Lopende Zaken. Hierbij integreren wij deze aansluiting indien gewenst ook nog  met de benodigde backoffice applicaties.

Meer weten? Neem contact met ons op!