Menu

Woensdag 16 maart vindt het congres In Het Hoofd van de Hacker plaats in The Hague Security Delta. Het is een eendaags evenement over informatieveiligheid bij de decentrale overheid. Door middel van een congres en hack event nemen we de ambtenaar mee in het hoofd van de hacker.

Als onderdeel van dit congres hebben ethical hackers geprobeerd om Djuma te hacken. De resultaten hiervan worden tijdens het congres gepresenteerd.

Met de overstap van on-premise software naar cloud-oplossingen dienen organisaties zich bewust te zijn van de uitdagingen die op hen af komen op het gebied van beveiliging van privacy gerelateerde data van klanten en burgers. Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Heeft uw organisatie de juiste stappen genomen om zich zo goed mogelijk te beveiligen tegen dreigingen van buitenaf én van binnenuit?

Klik hier om meer te weten te komen over het congres.

In-het-hoofd-van-de-hacker-logo