Menu

Op 1 maart jongstleden organiseerden BMConsultants, Logius en Circle Software een Informatiebijeenkomst voor Waterschappen. In samenwerking met gastheer Waterschap Zuiderzeeland informeerden zij de 50 bezoekers over uiteenlopende zaken gerelateerd aan informatiebeheer en -beleid.

Thema van de ochtend was de verdere optimalisatie van de digitale informatievoorziening. Collega-waterschappen presenteerden hun ervaringen met de digitale postkamer en MijnOverheid. Logius gaf een inzage in de dienst Antwoord voor Bedrijven en Circle Software gaf meer inzicht in projectmatig en zaakgericht werken als de ultieme verbindende factor.

Informatiebijeenkomst_Waterschappen