Menu

Op 3 oktober organiseert Heliview het congres Klantgerichte Overheid, één serviceportaal voor burgers en bedrijven, in het WTC te Rotterdam. Het programma bestaat uit legio parallelsessies en workshops. Maar liefst twee klanten van Circle Software verzorgen hierbij sessies over de klantgerichte overheid.

Fons van Oosterhout en Patrick van Dongen van de gemeente Halderberge delen hun ervaringen tijdens een middagworkshop getiteld Verbeteren van de (digitale) dienstverlening, gewoon EEN KWESTIE VAN DOEN! De gemeente Halderberge is flink aan het investeren om tot een klantgerichte organisatie door te groeien. Dit gebeurt onder andere door te investeren in mensen (kennis en kunde), werken aan de cultuur (afspraak is afspraak), kwaliteitsverbetering van de beschikbare informatie en een betere ontsluiting. Halderberge zoekt hiervoor ook actief de samenwerking met andere gemeenten op. Dit doen zij op een eigen unieke manier die zij graag met bezoekers delen. Wat is hun standpunt hierin? Hoe zijn de zaken geregeld binnen hun organisatie? Ervaren zij knelpunten, of gaat het allemaal van een leien dakje?

Daarnaast zal Raymond Alexander van gemeente ‘s-Hertogenbosch een workshop houden over De spanning tussen integrale verantwoordelijkheid en klantgericht presteren. ’s-Hertogenbosch verbetert haar publieke dienstverlening door achterliggende bedrijfsprocessen te optimaliseren. Burgers, bedrijven en samenwerkingspartners profiteren hiervan. Een centraal georganiseerd klantcontactcentrum was lang geen speerpunt. Dat is passé. Raymond Alexander legt uit hoe in ’s-Hertogenbosch verbeteringen in dienstverlening en bedrijfsvoering samen zijn gebracht.

Circle Software zal ook op de informatiemarkt in de grote hal van het WTC Rotterdam vertegenwoordigd zijn. Mocht u nog vragen voor ons hebben, spreek onze mensen dan aan! Voor het programma en een breed scala aan workshops zie de website.