Menu

Design Sprint: Geo en zaakgericht werken, succesvol afgerond!

door Wouter Moes, op 23 september 2020

Op vrijdagmiddag 18 september rondden de deelnemers van de 'Design Sprint: Geo en Zaakgericht Werken' de vijfdaagse sprint af met de presentatie van een functioneel prototype aan de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Na een geslaagde eerste prototype validatie bij eindgebruikers is het nu tijd voor het vervolg!

Het gebruik van geografie en geo-informatiesystemen (GIS) neemt een centrale rol in bij de dienstverlening naar inwoners en bedrijven binnen gemeenten en waterschappen. Onder andere de aankomende Omgevingswet voedt deze ontwikkeling. De aandacht voor geografie groeit, zéker ook in combinatie met zaakgericht werken.

De inzet van geo-functionaliteit maakt het mogelijk om zaken, documenten, basisgegevens en andere gegevens op eenvoudige wijze bijeen te laten komen in de kaart. Op een voor gebruikers logische wijze presenteren oplossingen informatie en bieden zo zeer snel nieuwe inzichten. Ook krijgen organisaties zo handige mogelijkheden om de dienstverlening naar inwoners en ondernemers te verbeteren.

Geïnspireerd door Google

In de Design Sprint (de methodiek is geïnspireerd door Google) leveren we razendsnel concrete resultaten volgens een redelijk vast stramien. Onze belofte: in vijf dagen van idee naar een gevalideerd prototype!

Deze 5 dagen zijn verspreid over meerdere weken waarmee we tussen de dagen door ruimte hebben om wat huiswerk te doen en de benodigde gegevens te verzamelen.
De Design Sprint is een aanpak waarbij we in een hele korte doorlooptijd een idee of uitdaging (challenge) uitwerken tot een prototype en werkelijk valideren bij eindgebruikers.

En als het prototype succesvol is? Doorpakken en ontwikkelen. Werkt het niet? Dan ben je daar in korte tijd achter gekomen zonder al te grote investeringen. Dit brengt je nieuwe inzichten en de mogelijkheid om bij te sturen.

Outside in - inside out

Door deze waardevolle inzet van buitenaf, het inbrengen van kennis en ervaring ontstaan er betere oplossingen waarbij de deelnemers en wij daadwerkelijk waarde toevoegen aan de te ontwerpen oplossing.

Deelnemers nemen deel aan een Design Sprint om de volgende redenen:

  1. Ze prioriteren hiermee de beoogde ontwikkeling.
  2. Ze wisselen hun kennis uit met andere specialisten.
  3. Ze hebben zo invloed op de ontwikkeling bij Visma Circle.
  4. Ze hebben meer zekerheid over de uiteindelijke oplossing.
  5. Ze borgen het draagvlak voor de gemaakte keuzes bij hun eigen organisatie.
  6. Ze krijgen samen met ons inzicht in een gaaf ontwerp- en ontwikkelproces.

Naast de andere vormen; Design Day en Kickstarter, vormt de Design Sprint een vast onderdeel van ons omvangrijke co-creatie-programma. Hiermee borgen wij, naast de inzet van onze actieve Djuma Gebruikersgroep, betrokkenheid van onze klanten bij nieuwe ontwikkelingen op ons platform.

Succesvolle Design Sprint GEO en zaakgericht Werken

Meer weten?

Onderwerpen:Dienstverleninggeogeografische informatiezgwdesignsprint

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte