Menu

Gemeente Heerlen kiest voor Djuma van Visma Circle

door Wouter van den Eerenbeemt, op 18 februari 2021

Voor het verder realiseren van haar ambities zocht de Gemeente Heerlen via een aanbestedingsprocedure de perfecte partner voor de levering, configuratie en implementatie van een zaaksysteem met Document Management Systeem (DMS) - en Records Management Application (RMA). Binnen de uitvraag van Heerlen stond dit partnership centraal en heeft Visma Circle bewezen het beste aan deze behoefte te kunnen voldoen. In de POC zal dit de komende periode bewezen worden.

Begin 2019 ontwikkelde de gemeente, gelegen in de mooie omgeving van het Limburgse Heuvelland, binnen de scope van een reorganisatie, een visie op digitalisering. Het bijbehorende implementatieplan geeft deze visie handen en voeten. Een van de speerpunten van de reorganisatie is het verbeteren van de digitalisering. Bij de implementatie van het digitaal en zaakgericht werken is er vooral aandacht voor de menskant.

Na het succesvol doorlopen van de POC en het uitvoeren van de scope van deze opdracht is de Gemeente Heerlen in staat een volgende stap in digitale volwassenheid te zetten. De gemeente wil maximale grip en regie op het ontstaan, vastleggen en het gebruik van informatie en blijft zo uitstekend in staat om informatie efficiënt te (ver)werken met in achtneming van de afgesproken kwaliteitseisen.

Het project ‘Slim Digitaal Samenwerken' borduurt voort op het implementatieplan. Heerlen is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de digitale volwassenheid en het implementeren van zaakgericht werken een wezenlijke bijdrage levert aan de verbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening naar burgers en bedrijven.

Heerlen

Onderwerpen:bestuurlijke besluitvormingdienstverleningzaaksysteemzgwklantcontactsysteem

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte