Interview over Common Ground tussen KBenP en Visma Circle

door Wouter van den Eerenbeemt, op 2 juli 2020

Het gonst in gemeenteland: iedereen heeft het over Common Ground, een nieuw informatiemodel voor Nederlandse gemeenten. Maar wat houdt het begrip precies in? Wat is de rol van softwareleveranciers binnen dit geheel? Blijft het voorlopig nog bij mooie ideeën of hebben leveranciers al concrete projecten uitgevoerd?

(interview van Klaske Schep (KBenP) eerder gepubliceerd op systemeninbeeld.nl)

Op zoek naar antwoorden op deze vragen ga ik in gesprek met Bas Retera. Bas is werkzaam als Product Manager bij Visma Circle, één van de leveranciers die het groeipact Common Ground heeft ondertekend. Ik ga met hem over Common Ground in gesprek.

Kan je in je eigen woorden kort uitleggen wat Common Ground inhoudt?

Common Ground is een nieuwe manier om de informatievoorziening van Nederlandse gemeenten te organiseren. Op deze manier moeten gemeenten in de toekomst beter, sneller en flexibeler in staat zijn hun dienstverlening naar de burger op peil te houden. Of zelfs te verbeteren! We hebben het nu alleen nog over de gemeenten, maar ik hoop dat deze trend zich doorzet naar andere overheidsinstanties en sectoren.

Is Common Ground de beste oplossing voor de uitdagingen in het ICT-landschap van de Nederlandse gemeenten?

Ik denk in ieder geval dat het nuttig is dat we met elkaar stilstaan bij de vraag: hoe kan én moet de gemeentelijke informatievoorziening anders? Het is goed dat de opdrachtgevers daarbij voorop lopen, uiteraard gesteund door marktpartijen. Daarbij moet goede en efficiënte dienstverlening naar burgers centraal staan. Common Ground wakkert deze filosofie sterk aan, dus dat is alleen maar toe te juichen. Of het de béste oplossing is, moet gaan blijken.

Visma Circle heeft het groeipact van Common Ground ondertekend. Was dit voor jullie een echte afweging of een vanzelfsprekendheid?

Visma Circle heeft al eerder het leveranciersconvenant vanuit de VNG ondertekend. Ik zie het groeipact van Common Ground als een logisch vervolg op dat convenant. Het was voor ons dus geen lastige beslissing om te zeggen: we gaan dat groeipact ondertekenen. We kijken daarbij als marktpartij ook naar marktontwikkelingen.

Willen jullie dan ook echt een voorloper zijn op het gebied van Common Ground? En hoe zorgen jullie dat jullie op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Ik geloof zeker dat Visma Circle als een voorloper gezien kan worden. Tot nu toe hebben we met ieder API-lab van de VNG meegedaan. Ook hebben we al een aantal pilots achter de rug. Kennis over Common Ground is een groot goed, we proberen zoveel mogelijk aan te haken en overal bij te zijn. Uiteraard is het leveren van software in diverse lagen, zoals Common Ground ook voorschrijft, niets nieuws voor ons. Dit doen we al jaren.. Maar om dat principe gegevenslandschap-breed toe te passen, is wel een uitdaging waarin wij onze rol met veel enthousiasme oppakken.

Zijn jullie met klanten al concreet bezig met projecten omtrent Common Ground? Zo ja, hoe zien die projecten eruit?

In de laatste anderhalf jaar hebben we een aantal pilots opgezet in de API-labs, om te onderzoeken of we de Zaakgericht Werken-API’s en de Haal Centraal-API’s kunnen opnemen in Djuma. We hebben tijdens die labs mogelijkheden verkend om te integreren met andere partijen. Daarnaast zijn we met gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de slag gegaan om te kijken of we ons klantcontactsysteem kunnen herinrichten op basis van Common Ground.

Binnenkort wil ik ook met iemand van de VNG gaan zitten om het te hebben over Common Ground. Wat zouden jullie aan de VNG willen vragen of willen meegeven?

Ik zou de VNG een compliment willen geven. Ze hebben zicht op de relevante partijen en brengen deze doeltreffend samen om verder te organiseren. De VNG heeft een belangrijke en ook soms lastige positie in dit verhaal, en ik vind dat ze daar op dit moment vakkundig mee om gaan. De Agile manier waarop we met zijn allen ontwikkelen aan Common Ground juich ik daarbinnen sterk toe. Hierbij wil ik de VNG meegeven om vooral de faciliterende rol te blijven pakken en ervoor te waken dat haar leden op de stoel van de software- en dienstenleveranciers willen gaan zitten. Schoenmaker, blijf bij je leest.

Dankjewel, Bas!

Lees ook het verslag van het Common Ground Fieldlab 2019 waar Bas en twee collega's succesvol een prototype presenteerden van een chatbot die huwelijksplanning mogelijk maakte op basis van een directe check bij externe bronnen.

Interview KBenP met Bas Retera inzake Common Ground

 

Onderwerpen:integratiezaakgericht werkenzaaksysteemcommon ground

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte