Menu

Tozo is here to stay, voorlopig

door Wouter van den Eerenbeemt, op 30 september 2020

Sinds de start van de Corona-crisis zijn er veel inwoners en ondernemers getroffen. Voor de laatste groep riep de overheid de Tozo-regeling in het leven. Maar dat betekent wel weer ineens extra werk voor gemeenten om deze uitkeringen zo correct en snel mogelijk af te handelen. Gebruikers van Djuma Zaaksysteem konden een zaaktype- en formuliersjabloon gebruiken als basis. Inmiddels zitten we aan versie 3.

Als je momenteel werkzaam bent in de lokale overheid dan ben je naast je reguliere werkzaamheden wellicht ook betrokken bij de Tozo-regeling. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het doel van de tijdelijke financiële regelingen uit dit noodpakket is om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Ze helpen werkgevers, ondernemers en werkenden zich aan te passen aan een veranderde samenleving en economie.

"Versie 3" van Tozo

Op 1 oktober gaat daarom alweer de derde Tozo-regeling van start. Deze regeling duurt tot 1 juli 2021 en heeft ook impact op gemeenten die hun dienstverlening richting de getroffen groep ondernemers hiervoor willen aanpassen.

Gebruikers van Djuma Zaaksysteem kunnen sinds de 1ste Tozo-regeling gebruik maken van een sjabloon voor het zaaktype en bijbehorende online formulier. Door te beginnen met deze blueprint kunnen ze snel van start met het ondersteunen van de getroffenen. De sterke integratie met Djuma Formulieren zorgt voor de slimme online assistentie en bijbehorende vraagbomen van deze ingewikkelde regeling.

Toen de eerste regeling in maart van start ging hebben consultants van Visma Circle meteen de handen in elkaar geslagen om de uitgebreide regeling met behulp van Djuma Zaaksysteem mogelijk te maken. 

Snel van start

Om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen, konden beheerders van Djuma Zaaksysteem met enkele eenvoudige handelingen het zaaktype-sjabloon voor hun organisatie aanpassen. Feitelijk is het een kwestie van het zaaktype downloaden, één waarde aanpassen (mag meer, hoeft niet) en importeren in het zaaksysteem. Binnen 10 minuten kun je gaan testen.

De enige randvoorwaarde is wel dat de gemeente op zijn minst Djuma Zaaksysteem inclusief Djuma Formulieren al heeft geïmplementeerd voor digitale dienstverlening richting inwoners en ondernemers.

Klik hier voor informatie over Djuma als zaaksysteem of klantcontactsysteem met online functionaliteit.

Tozo3

 

Onderwerpen:Dienstverleningzaakgericht werkenklantcontactPersoonlijke Internetpaginatozo

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte