Menu

Waterschap de Dommel kiest voor Djuma!

door Wouter van den Eerenbeemt, op 29 mei 2019

Waterschap de Dommel kiest in navolging van Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Aa en Maas voor Djuma.

Na een succesvol proof of concept koos de Noord-Brabantse organisatie met 400 medewerkers, een werkgebied van meer dan 153.500 hectare en 890.000 inwoners over 32 gemeenten voor het meest gebruiksvriendelijke zaaksysteem van Nederland: Djuma. Chapeau!

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werkt ze droge voeten, voldoende en schoon water. Ze is een moderne functionele overheid, ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. En wil haar doelen realiseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie. Voor haar medewerkers wil ze een inspirerende organisatie zijn met veel ruimte voor ontwikkeling en ondernemerszin en flexibiliteit. Djuma gaat hieraan een uitstekende bijdrage leveren!

Circle Software levert de multi-tenant oplossing die het waterschap voorziet van moderne gebruikersvriendelijke digitale dienstverlening.

#zaaksysteem #klantcontact #zgw #zgwlive

Op de foto: (links) Paul Koemans, Directeur, Waterschap de Dommel en Raoul Coenegracht, Directeur, Circle Software.

Onderwerpen:brabantklantPersberichtenwaterschapCircle SoftwareDjumagunningkcsopdrachtZaakgericht Werkenzaaksysteemzgwklantcontact

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte