Menu

Op dit moment ben ik, Dimphy Meulendijks, HR manager bij Circle Software. Ik richt me op ontwikkeling van medewerkers, werving en ook op de implementatie van Agile & HR en performance management.

Belangrijke thema’s zijn:

  • Ontwikkeling naar een agile organisatie, vergroten van de wendbaarheid en aanpassingsvermogen van de organisatie en de mensen die er in werken.
  • Het Nieuwe Beoordelen. HNB draagt bij aan een wendbare organisatie waarin medewerkers datgene doen en ontwikkelen wat aansluit bij hun eigen ambities en de doelstellingen van de organisatie. Een systematiek waarin medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun individuele- en teambijdrage en hun eigen ontwikkeling. Een systematiek waarin de persoonlijke- en organisatiedoelstellingen op elkaar worden afgestemd. Met verbetering van de performance van de organisatie als geheel als overall doelstelling.
  • Performance management wordt een continu proces. In plaats van een jaarlijkse terugblik moet de ontwikkeling en bijdrage van medewerkers gedurende het jaar gemonitord en bijgesteld worden. De medewerker zelf speelt hierin een leidende rol, zowel bij het bepalen van de doelstellingen als het zelf bijhouden van het portfolio (wat heb ik gedaan dit jaar in relatie tot de doelstellingen) en het opstellen van de uiteindelijke beoordeling. Het performance management sluit hierdoor beter aan bij de concepten van agile werken en zelfsturing die binnen onze organisatie steeds meer gehanteerd worden.

Wij geven het HR-beleid invulling vanuit het vertrouwen dat wij hebben in de professionaliteit van mensen. We willen het beste uit mensen naar boven halen en zorgen dat managers hiervoor de juiste middelen ter beschikking hebben. De menselijke maat is voor ons belangrijk. Alleen als je je medewerkers kent en weet wat er speelt, kun je managers en medewerkers goed ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen.