Menu

Nadat ROC Top vertrouwd naar de Cloud is gegaan met Digitale Bekostigingsdossiers, breiden ze uit met onze oplossing t.b.v. het studenten examendossiers! Dit dossier biedt onder meer een integrale oplossing aan voor het vastleggen van de uitslag en opslag van gemaakt werk. Een voordeel hiervan is dat de onderwijsinspectie en examencommissie het dossier eenvoudig kunnen controleren op volledigheid.👌

Studenten Examendossier draait in de Cloud op basis van SharePoint. Hiermee krijgt men een robuust platform dat ervoor zorgt dat alle documenten op basis van de juiste autorisatie plaats- en tijdonafhankelijk toegankelijk zijn.

#O365 #SharePoint #studentenexamendossiers #SED #gemaaktwerk