Menu

Het Stadsarchief Rotterdam organiseert op 4 juni 2015 van 13:00 – 16:00 uur een themabijeenkomst over het e-depot. Graag maken wij u daar op attent. Zie onderstaande uitnodiging.

Zustimmung Paar - drei HakenDe Kwaliteitsgroep Informatiemanagement in Rotterdam nodigt u van harte uit voor een themamiddag over het e-depot. Deze vindt plaats op 4 juni 2015. Het Stadsarchief Rotterdam geeft een presentatie over de werking, implementatie en exploitatie van het e-depot. Dit is belangrijke informatie bij de besluitvorming om tot een eigen e-depot te komen. Maar daar blijft het niet bij. Om de afweging te verbreden wordt een tweede werkend e-depot gepresenteerd: CEELO, ontwikkeld door Circle Software en Doxis. Voor de implementatie en exploitatie wordt een concrete blauwdruk gepresenteerd.

Speelveld
Wie een e-depot wil realiseren wordt geconfronteerd met een ingewikkeld speelveld. Wie zijn de partijen en hoe bespelen we dit speelveld? Wil je ontdekken hoe je het thema e-depot op de kaart zet en waar je de boodschap moet laten landen, dan zit je 4 juni goed.

Om te komen tot een aansprekende boodschap is het zaak dat vragen over het proces van positioneren en verwerven van een e-depot worden beantwoord. Waarom eigenlijk een e-depot en welke argumenten spelen een rol? Van wie is het e-depot en hoe organiseren we dit? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens een groepsgesprek. Op die manier ontstaat meer inzicht in het afwegingsproces dat speelt bij de aanschaf van een e-depot.

Geen digitale dienstverlening aan burgers zonder duurzaam informatiemanagement!

Wat hebben we nu geleerd en wat is een succesvolle strategie? Om het nog concreter te maken gaat een klantenpanel in op wat er speelt in de eigen gemeente en wat er doorslaggevend is voor een succesvolle implementatie van een e-depot.

Wat kunt u deze middag verwachten?

  • presentatie van twee werkende e-depots
  • blauwdruk voor implementatie en exploitatie
  • thema e-depot op de kaart
  • succesvolle praktijkvoorbeelden

Voor wie
Dit bedrijfsbezoek is interessant/ bedoeld voor:

  • informatiemanagers
  • professionals die een besluit moeten nemen over een e-depot.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Fred Schot, Stadsarchief Rotterdam: fschot@nullcasema.nl. Stadsarchief Rotterdam hanteert hierbij het principe ‘wie het eerst komt…’. Na aanmelding ontvangt u een agenda. Deelname is kosteloos.

Graag tot 4 juni in Hofdijk 651, Rotterdam.

Stadsarchief Rotterdam
Fred Schot, Voorzitter Kwaliteitsgroep Informatiemanagement
M 06 – 512 79 115