Menu

MijnOverheid.nl
MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken van burgers. Zij kunnen hier zien hoe ze zijn geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over hun zaken met de overheid.

MijnOverheid BerichtenBox
De Berichtenbox is de beveiligde postbus voor berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de huidige papieren post. Hierbij kunt u denken aan berichten zoals de aanslag van de gemeentebelastingen, nieuws over een vergunningaanvraag of een herinnering voor het verlengen van een paspoort.

Actueel
Met ingang van 2014 is de Belastingdienst een actieve multichannel campagne begonnen om al haar toeslaggerechtigden (6 miljoen natuurlijke personen) te bewegen richting het digitale loket. Dit biedt ook u de kans om een aanzienlijk deel van uw post via dit digitale kanaal te versturen! En dat met dezelfde juridische waarde als papieren post, zonder dat u zich druk hoeft te maken over het beheer van e-mailadressen of iets dergelijks!

Zekerheid
Met de aansluiting van Verseon op MijnOverheid BerichtenBox kunt u eenvoudig alle uitgaande post digitaal versturen. Gepersonaliseerd en inclusief bijlagen! Op basis van een BSN-controle heeft u de garantie dat het poststuk daadwerkelijk aankomt. Wanneer de betreffende burger nog niet is aangesloten op MijnOverheid.nl behoudt u de mogelijkheid het traditionele postkanaal te gebruiken. Ook is het mogelijk om uitgaande post van backoffice applicaties via deze aansluiting te versturen.

MijnOverheid LopendeZaken
In Lopende zaken kunt u zien welke zaken u bij de overheid heeft lopen en kunt u bijvoorbeeld de status van uw vergunning- of subsidie-aanvragen volgen. U vindt hier ook informatie over alle afgehandelde zaken.

Dienstverlenend
Met de aansluiting van het zaaksysteem op MijnOverheid Lopende Zaken zullen alle statusupdates en zaakinformatie gepubliceerd worden. Het zaaksysteem voert daarbij uiteraard ook eerst een BSN-toets uit of de betreffende burger is aangesloten bij MijnOverheid.

Generieke Digikoppeling Adapter
Om aan te sluiten op MijnOverheid heeft u een generieke Digikoppeling-adapter nodig. Wij kunnen deze voor u implementeren.

Enkele voordelen voor uw organisatie van de aansluiting op MijnOverheid:

 • Het is een veilig elektronisch kanaal
 • Steeds meer grote organisaties gebruiken het
 • Korte terugverdientijd door forse verlaging print-, porto- en transactiekosten
 • Hogere betrouwbaarheid dan papieren post
 • Garantie en bewijs van aflevering
 • De grotere verzendsnelheid zorgt voor een hogere attentiewaarde
 • Lagere milieubelasting
 • Verhoging van de dienstverlening
 • Lagere belasting van de KCC-medewerker
 • Snelle stijging geregistreerde burgers (Belastingdienst-effect)

Enkele voordelen voor uw burgers van de aansluiting op MijnOverheid:

 • Eén portaal voor overheidscommunicatie
 • Alle informatie en documenten bij elkaar, gearchiveerd en snel vindbaar
 • Bewaard voor onbeperkte tijd en digitaal herbruikbaar
 • Centraal bijhouden van contactgegevens en communicatievoorkeuren
 • Via Single Sign On sessie direct doorlinken naar de omgeving van de afzender
 • Alle informatie is paraat en beschikbaar voor alle geautoriseerde ketenpartners
 • Beschikbare gegevens worden automatisch ingevuld