Menu

Transparante besluitvorming
Het volledige besluitvormingstraject is vanaf creatie tot besluit inzichtelijk. Alle versies worden bewaard en het hele traject is daarmee te reconstrueren en zowel in- als extern volledig transparant.

Automatische agendering en besluitenlijsten
Op basis van alle adviesnota’s wordt automatisch een agenda opgesteld en na verwerking van alle besluiten, wordt automatisch een besluitenlijst gegenereerd.

(parallelle) Accordering
Adviesnota’s worden parallel aangeboden ter accordering, zodat het totale proces sneller doorlopen wordt. Zo wordt de eerste vergadering net wél gehaald en vindt besluitvorming eerder plaats.

Publicatie
Alle stukken kunnen direct worden gepubliceerd naar zowel deelnemers aan de vergadering (zoals wethouders of raadsleden), alsook de openbare informatie naar de burger. Op basis van Verseon PDF Conversie kan publicatie direct plaatsvinden in PDF, zodat stukken ook op tablets in te zien zijn en uw website voldoet aan de webrichtlijnen, zonder vele handmatige conversies.

Digitaal vergaderen
Verseon Digitaal vergaderen maakt het mogelijk om de laatste informatie altijd digitaal beschikbaar te hebben op uw tablet, voorzien van uw eigen aantekeningen. Dit sluit bovendien naadloos aan bij Verseon Besluitvorming. Daarmee beschikt u over een volledig digitale totaaloplossing; van creatie van adviezen, tot uiteindelijke besluitvorming in vergaderingen op basis van altijd up-to-date informatie op uw tablet.