Menu

Flexibel
Omdat Verseon modelgebaseerd is, past de oplossing zich volledig aan aan de informatiebehoeften binnen uw organisatie. Zo kunt u juist die informatie beheren die voor u belangrijk is en daarop de bedrijfslogica toepassen die binnen uw organisatie relevant is.

Individu centraal
Iedere gebruiker heeft behoefte aan andere informatie en functionaliteit voor het werken met digitale informatie. Verseon wordt gekenmerkt door de gebruikersspecifieke inrichting waarmee juist die functionaliteit en informatie geboden wordt aan iedere individuele gebruiker die nodig is om zijn/haar werk efficient uit te voeren.

Brede gebruikersgroep
Vele organisaties maken gebruik van Verseon DMS/RMA en zijn ook verenigd in de Verseon Gebruikersvereniging. Zij zijn nauw betrokken bij de doorontwikkeling van Verseon waardoor ook u een stem hierin heeft en de oplossing blijft aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt! Daarnaast zorgt dat ervoor dat de kosten hiervoor gedeeld worden door vele organisaties.

NEN-2082 Gecertificeerd
Verseon DMS/RMA is NEN-2082 gecertificeerd. Dit geeft u de zekerheid dat u met Verseon in staat bent om uw documenthuishouding toegankelijk en op orde te houden binnen de eisen die de Nederlandse Overheid daaraan stelt.