Menu

Verseon Kennisbank combineert de Producten en Diensten Catalogus (PDC), Vraag Antwoord Combinaties (VAC) én KCC-scripts tot een integrale kennisbank, waarmee zowel uw klanten online, als uw medewerkers altijd over de benodigde kennis kunnen beschikken om een optimale dienstverlening te kunnen leveren.

KCC-scripts
Verseon Kennisbank beschikt over KCC-scripts. Op basis daarvan wordt de KCC-medewerker ondersteund in het stellen van de juiste vragen. Het systeem vraagt door en komt telkens met een passend antwoord. U geeft daarmee niet simpelweg een antwoord op de vraag die u gesteld wordt, maar achterhaalt de daadwerkelijke behoefte en geeft daarom een sluitend advies. Optimale dienstverlening aan uw klanten, zonder dat de frontoffice medewerker alle kennis paraat hoeft te hebben.

Zoeken over meerdere bronnen
Wanneer u zoekt op een trefwoord, worden alle bronnen, PDC, VAC en KCC-scripts doorzocht en in een helder overzicht gepresenteerd. Zo krijgt u in één keer het antwoord of het hulpmiddel om de gestelde vraag mee te beantwoorden.

Altijd up-to-date
De Verseon Kennisbank wordt continu up-to-date gehouden op basis van veranderende wet- en regelgeving. Deze update krijgt u automatisch tot uw beschikking en kunt u eenvoudig verwerken binnen uw lokale Kennisbank, gecombineerd met uw lokale wet- en regelgeving.

Direct vastleggen bij klantcontacten
Wanneer u gebruik maakt van Verseon KCS, kunt u direct gegevens vastleggen in Verseon KCS wanneer u informatie heeft opgehaald uit de kennisbank en gecommuniceerd heeft met uw klant. Deze informatie wordt indien gewenst automatisch gekoppeld aan een contactmoment of zaak.