Menu

Online dienstverlening
Verseon MijnGemeentepagina stelt u in staat om uw burgers te allen tijde inzicht te bieden in de status van lopende en afgehandelde zaken. Door met DigiD in te loggen op uw website wordt het persoonlijke zaakoverzicht getoond.

Gedetailleerd
De detaillering van informatieverstrekking, kunt u volledig zelf bepalen. U kiest zelf welke statussen er worden getoond, of de verantwoordelijk behandelaar getoond wordt en welke andere meta-data er bij de zaken getoond wordt.

Documenten
Naast zaakinformatie, kunnen ook de documenten bij een zaak getoond worden. De documenten van de burger zelf, zoals de aanvraag, de documenten die u verzonden heeft aan de burger of desgewenst ook de documenten die u intern heeft opgesteld ter behandeling van de zaak. U heeft dit volledig in eigen hand.

Geïntegreerd
Verseon MijnGemeentepagina is volledig geïntegreerd met het Verseon Zaaksysteem. Er is dus geen aanvullend beheer nodig en uw elektronische dienstverlening is niet afhankelijk van complexe koppelvlakken.

Verseon Mijn Gemeentepagina biedt burgers op uw website volledig inzicht in al hun zaken bij uw gemeente, op het detailniveau zoals u dat wenst.