Menu

De registratie, behandeling en terugkoppeling aangaande omgevingsvergunningen is een arbeidsintensief proces. Het Omgevingsloket Online faciliteert het digitaal aanvragen van omgevingsvergunningen. Verseon omgevingsvergunningen sluit hier direct op aan en zorgt ook voor volledig digitale afhandeling van frontoffice tot backoffice.

Onafhankelijk van vakapplicatie
Verseon Omgevingsvergunning werkt in combinatie met alle bekende vergunningenapplicaties, of los daarvan wanneer u kiest voor generieke ondersteuning door Verseon Zaaksysteem. Door te werken met open standaarden en in de ontwikkeling nauw samen te werken met de diverse leveranciers kunnen we u zekerheid bieden aangaande een spoedige implementatie en duidelijke resultaten.

Dienstverlening op orde
De oplossing sluit volledig aan bij de GEMMA informatiearchitectuur. Hierdoor heeft u niet alleen uw proces gedigitaliseerd en deels geautomatiseerd, maar bent u bovendien in staat om onafhankelijk van het communicatiekanaal een eenduidige dienstverlening te leveren aan uw klant.

Veilig berichtenverkeer
Al het berichtenverkeer verloopt via Verseon Servicebus en Digikoppeling. Het berichtenverkeer is daardoor volledig veilig!

Duurzame opslag
Alle documenten, vanuit zowel OLO als vanuit de vakapplicatie worden opgeslagen in Verseon DMS/RMA, gekoppeld aan de juiste zaak in Verseon Zaaksysteem. Uw informatievoorziening en archief is daarmee altijd volledig en toegankelijk.

Meer dan omgevingsvergunningen
De oplossing beperkt zich niet tot omgevingsvergunningen. Ook andere vergunningen die in de vakapplicatie worden afgehandeld, worden ondersteund met Verseon Omgevingsvergunning, uiteraard met uitzondering van het berichtenverkeer van en naar OLO.