Menu

Verregaande autorisatie
Personeelsdossiers worden gekenmerkt door hun vertrouwelijke informatie. Verseon waarborgt dat deze informatie niet beschikbaar komt voor onbevoegden en kent verregaande autorisatievormen, waarmee onder meer onderscheid gemaakt wordt in de rechten van personeelszaken, de manager en de medewerker zelf, die (delen van) zijn personeelsdossier direct in kan zien.

Relatie tot zaken, documenten en projecten
Veel procedures worden reeds (zaakgericht) behandeld in Verseon, waardoor veel relevante informatie reeds in Verseon beschikbaar is. Op eenvoudige wijze is deze informatie op te nemen in het personeelsdossier van de medewerker(s).