Menu

Signalering
Binnen contracten kunnen verschillende signaleringen gehanteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan signalering op einddatum, uiteraard rekening houdende met opzegtermijnen.

Contracteigenaar
Alle contracten worden in SharePoint Contracten toegewezen aan een contracteigenaar. Hiermee is altijd inzichtelijk wie verantwoordelijk is voor (toetsing op) nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het betreffende contract. Bij organisatiewijzigingen, of uit dienst treden, kunnen deze eenvoudig aangepast worden, zodat er geen sprake kan zijn van “zwevende” contracten.

Relatie tot projecten, facturen en zaken
Omdat in SharePoint meer beheerd wordt dan contracten, is het eenvoudig om contracten te relateren aan bijvoorbeeld projecten, facturen en zaken. Op deze manier kan eenvoudig een volledig dossier opgebouwd worden dat altijd actueel is en blijft.