Menu

Wettelijk is bepaald dat een student zijn opleiding pas heeft behaald als hij bij alle examens voldoende scoort, deze examens aan de norm voldoen en de student zijn diploma ontvangen heeft. De bewijslast voor de kwaliteit van de examens en het gemaakt werk ligt bij de onderwijsinstelling. Die is eindverantwoordelijk voor een volledig en foutloos examendossier.

Controles Onderwijsinspectie
Studenten Examendossier biedt een integrale oplossing voor het vastleggen van de uitslag en opslag van gemaakt werk. Een van de voordelen is dat de onderwijsinspectie het dossier eenvoudig kan controleren op volledigheid. De snelle terugvindbaarheid verhoogt de efficiency. Zowel voor de medewerkers van de onder-wijsinstelling, de onderwijsinspecteur als de individuele student. Hierbij is de privacy van de individuele student volledig geborgd. Na de wettelijke bewaartermijn zorgt de oplossing voor het vernietigen.

Vrijstellingen
Studenten Examendossier geeft een compleet beeld van alle examens van een student. Dit is van groot belang bij studenten die meerdere opleidingen volgen waarbij vrijstellingen een rol spelen doordat examens in het kader van een voorgaande opleiding reeds gemaakt zijn.

Procesverbaal
Deze oplossing ondersteunt ook het vastleggen van het proces-verbaal van het openen van het examen, inclusief de aanwezigenlijst (docenten, surveillanten, studenten) en de omstandigheden waaronder het examen gemaakt werd (denk aan last van kou/warmte, geluidsoverlast, etc.).

Gemaakt Werk
Het opslaan van gemaakt werk is nodig om achteraf te kunnen bewijzen dat de score die een student kreeg voor het maken van een examen conform de geldende norm was. Onze oplossing slaat digitaal werk op en biedt uit-gebreide voorzieningen om fysieke documenten op zeer laagdrempelige manier te digitaliseren.

Cloud-gebaseerd of On-Premise
Studenten Examendossier van Circle Software draait in de cloud op basis van SharePoint. Hiermee krijgt u een robuust platform dat ervoor zorgt dat alle documenten op basis van de juiste autorisatie plaats- en tijdonafhankelijk toegankelijk zijn. Vanuit dit samenwerkingsportaal kunnen meerdere personen tegelijkertijd de informatie inzien, bewerken, aan-vullen, etc.