Menu

Van Aspirant Naar Student van Circle Software biedt een compleet geautomatiseerd zelfsturend proces dat het administratieve personeel en intakebegeleiders ondersteunt. Iedere processtap leidt hierbij tot dossiervorming, ook verderop in de studieloopbaan. Zo ontstaat een compleet beeld van de student.

Tijdens de intake kan de instelling zelfs rekening houden met bijzonderheden zoals passend onderwijs.

Het proces is erop gericht om (aspirant)studenten die zich aanmelden een zo passend mogelijk opleidingsadvies te geven en hen de meest geschikte opleiding aan te bieden. Een afwijzing is hierbij ook een mogelijke uitkomst. Dit verbeterde studieadvies verhoogt de uiteindelijke slagingskans en verkleint de kans op uitval.

Passend onderwijs
De Overheid eist dat passend onderwijs wordt geboden. Gedurende het intake proces kunnen de onderwijsinstelling en de student eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, strafblad, etc.) bespreken en naar aanleiding daarvan actie ondernemen.

Intakedossier
Alle documenten van de vooropleiding en benodigd voor de intake, aanmelding, advies en plaatsing leiden tot één intakedossier. Van Aspirant Naar Student plaatst alle digitale intakedossiers op één plek. Uw administratief personeel, (intake)begeleiders en docenten kunnen deze snel en makkelijk terugvinden en tegelijkertijd raadplegen. Optioneel hebben studenten (beperkt) inzage in hun eigen dossier.

Bekroond met award
Microsoft heeft de oplossing bekroond met de Microsoft Educatie Partnership Award 2015. Van Aspirant Naar Student is ontstaan in co-creatie met Deltion College op basis van Circle Software’s SharePoint Solutions.

Cloud-gebaseerd én On Premise
Studiebegeleiding van Circle Software draait zowel in de cloud als on premise maar altijd op basis van SharePoint. Hiermee krijgt u een robuust platform dat ervoor zorgt dat alle documenten op basis van de juiste autorisatie plaats- en tijdonafhankelijk toegankelijk zijn. Vanuit dit samenwerkingsportaal kunnen meerdere personen tegelijkertijd de informatie inzien, bewerken, aanvullen, etc.

Onderdeel van geheel
Van Aspirant Naar Student is een krachtige oplossing die u zowel stand alone als in combinatie met Digitaal Bekostigingsdossier, Studiebegeleiding en Studenten Examendossier kunt inzetten. Bij de combinatie profiteert u van de uitgebreide mogelijkheden om proces overstijgend eenvoudig informatie te hergebruiken of met voor ingevulde dossiers te kunnen starten.