Menu

Het zaaksysteem ondersteunt de medewerker in de afhandeling van zaken en beheert centraal alle bijbehorende informatie. Zowel uw klanten als collega’s hebben daardoor inzicht in de zaak en kunnen hier gezamenlijk aan werken.

Circle Software hanteert momenteel 2 zaaksystemen voor al haar klanten: Djuma en Verseon Zaaksysteem.

Belangrijkste verschil tussen beide systemen is dat Djuma een state-of-the-art cloudbased SaaS-oplossing is en Verseon Zaaksysteem een on premise oplossing is.

Configuratiegemak
De Zaaktypecatalogus (ZTC) is direct van invloed op het zaaksysteem. Op basis van “zero-coding” kunt u zaaktypes in zowel Verseon als Djuma configureren. Daarmee kan een specifiek afhandelproces toegekend worden aan een zaak, kunt u fasen, stappen en checklists definiëren, voorkomende documenten en resultaattypen opgeven en specifieke metadatavelden op een zaaktype definiëren.

Integrale oplossing
Djuma Zaaksysteem vormt samen met het Djuma Klantcontactsysteem een integrale totaaloplossing voor gemeenten. We zijn daarmee in staat om u volledig te ondersteunen in het realiseren van uw doelstellingen ten aanzien van een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere (elektronische) dienstverlening te realiseren.

Het Verseon Zaaksysteem maakt onderdeel uit van de Verseon E-Suite, een totaaloplossing voor E-dienstverlening en digitaal werken.

Outputmanagement
Djuma zaaksysteem ondersteunt volledig cloudbased werken. Dat betekent dat u zelfs geen office-applicaties lokaal hoeft te hebben geïnstalleerd om met Djuma te kunnen werken. U kunt documenten die relevant zijn voor zaken online creëren in Djuma of externe verticale applicaties en volledig online bewerken en weer opnieuw opslaan onder het bewind van versiebeheer.

Het Verseon Zaaksysteem beschikt over een uitgebreide outputmanagement oplossing, waarmee het mogelijk is om op diverse manieren te communiceren met uw klant, of partners. Het zaaksysteem kan verschillende typen documenten (Word, PDF, ODF) genereren alsook e-mails.

Gecertificeerd
Zowel Djuma Zaaksysteem als Verseon Zaaksysteem zijn gecertificeerde volgens de eisen van de Nederlandse overheid (NEN-2082). Daarnaast voldoet Circle Software aan de ISO27001 veiligheidsstandaard die borgt dat onze processen en uw gegevens uitzonderlijk veilig bij ons zijn ondergebracht wanneer daar sprake van is. Alle informatie blijft binnen Djuma en Verseon volledig en duurzaam toegankelijk.

Flexibel
Onze zaaksystemen worden gekenmerkt door hun flexibiliteit. Enerzijds op basis van de ZTC-configuratie, en anderzijds door de vele vakspecifieke oplossingen die nog een stapje verder gaan in de ondersteuning van uw medewerkers, door verdergaande procesuitwerking, toepassing van bedrijfslogica en het aanbrengen van structuur in de vakspecifieke informatie. Het zaaksysteem ondersteunt de medewerker optimaal terwijl alle informatie centraal toegankelijk blijft en er geen koppelingen nodig zijn.