Menu

Begin 2009 werden Verseon en de Verseon E-Suite voor het eerst gecertificeerd volgende de NEN 2082 norm. Onlangs werd de certificering nogmaals overgedaan en voor 3 jaar verlengd.

NEN 2082 bevat eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Deze norm is gebaseerd op zowel ReMANO 2004 als het Kernmodel1 (InterLAB). ReMANO en het Kernmodel zijn in beginsel gericht op de overheid. Ze gaan uit van archiefbeheer met specifiek daarvoor ontwikkelde software, in de regel een Record Management Applicatie (RMA).

NEN 2082 richt zich op functionaliteit voor Record Management in applicaties die primaire bedrijfsprocessen ondersteunen of op zichzelf staande RM-applicaties. De norm sluit goed aan op de visie dat digitale informatievoorziening integraal moet worden benaderd door de vele spelers op dit gebied.

De norm moet de uitwisselbaarheid van RM-metagegevens en archiefbescheiden bevorderen tussen verschillende applicaties en organisaties. Naast NEN werken verschillende gerenomeerde firma’s mee aan de norm.

Bij aanbestedingstrajecten kiezen steeds meer organisaties voor het hebben van een NEN 2082 certificaat als vereiste, reden hiervoor is dat de norm voor hen een kwaliteitsstempel vormt.

Voor meer informatie over NEN 2082 klik hier (website NEN).