Menu

Door: Geert Maas, professional bij Doxis Informatiemanagers

Veel gemeenten staan voor de uitdaging om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en daarnaast te zorgen voor een efficiënte organisatie. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake geweest van een grote decentralisatiebeweging waarbij taken vanuit het Rijk en de provincie overgeheveld zijn naar de gemeenten. Deze zijn per 1 januari 2015 onder meer verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling, de jeugdwet en de participatiewet.

Deze decentralisatie dwingt gemeenten nog meer na te denken over de manier waarop informatievoorziening wordt ingericht. Want waar hoort nu het e-depot thuis binnen je architectuur? Binnen de bedrijfs-, technische of informatiearchitectuur?

– Lees hier verder: http://www.ceelo.nl/blog-waar-hoort-een-e-depot-in-mijn-architectuur/

Ceelo-250x250