Menu

De gemeente Weert wil zoveel mogelijk digitaal en geautomatiseerd gaan werken om de informatievoorziening richting burgers en ondernemers in lijn te brengen met de gemeentelijke ambities. Aanleiding hiervoor vormt een kritisch onderzoek van de Rekenkamer en het adviesbureau Telengy. De gemeente voert inmiddels een organisatieverandering door, waarbij ze het concept zaakgericht werken breed omarmt. Het doel: betere dienstverlening en een efficiëntere organisatie. Centraal in deze manier van werken staat het zaaksysteem Djuma van het Eindhovense softwarehuis Circle Software.

De gemeente Weert staat evenals andere Nederlandse overheidsorganisaties voor grote uitdagingen. Continu veranderende wet- en regelgeving, complexere taken, samenwerking met ketenpartners, verbetering van elektronische dienstverlening en slinkende budgetten. Ze vragen allemaal om een andere aanpak.

Begin 2016 startte de gemeente Weert met het uitvoeren van het Masterplan Informatie Architectuur ter verbetering van de ICT en informatievoorziening. Aanleiding hiervoor vormde het kritische resultaat van een onderzoek van de Rekenkamer en het adviesbureau Telengy naar de kwaliteit van de ICT en informatievoorziening. De conclusie bevestigde het eigen vermoeden van de gemeente al; er was, op zijn best, sprake van matige elektronische dienstverlening.

Met de bestaande voorzieningen en systemen zou de gemeente er niet in gaan slagen de toekomstige gemeentelijk ambities te realiseren. Op het niveau van ‘business’ bestond er nog helemaal geen midoffice. Veel processen waren niet ‘slim ingericht’ en misten een koppeling met vakapplicaties.

Zaakgericht werken gaat de gemeente het inzicht geven in de zaken die er toe doen voor de burgers en lokale ondernemers. Weert kan hen vervolgens veel pro-actiever informeren over lopende zaken en vragen sneller en gerichter beantwoorden. Via de kanalen waar burgers en ondernemers hun voorkeur aan geven.

De keuze voor Djuma is het resultaat van een meervoudige onderhandse aanbesteding voor een midoffice/zaakgericht systeem. Weert zocht naar een samenwerkingspartner die haar de komende jaren bij de realisatie van haar ambities ontzorgt. Bij Djuma vormt co-creatie een belangrijk onderdeel van het hele implementatieproces. Niet alleen tijdens de softwareontwikkeling maar vooral gedurende en na het invoeringstraject vormt kort cyclische validatie een sleutelrol tussen de medewerkers van Weert en Circle Software.

Bertus Brinkman, Directeur Bedrijfsvoering, ziet in Circle Software een strategisch partner: “Deze nieuwe manier van werken levert een zeer positieve bijdrage; zowel op het vlak van onze interne bedrijfsvoering als aan de samenwerking met ketenpartners. Djuma viel ons hierbij op door haar gebruikersvriendelijkheid, eenvoud en snelheid van configuratie.”.

Weert is de tweede gemeente van Nederland die met Djuma gaat werken. De tijd en energie die Weert vanaf nu niet meer in techniek hoeft te investeren, kan ze benutten om haar aandacht volledig te richten op haar primaire taken zoals het realiseren van efficiënte en effectieve dienstverlening aan burgers en ondernemers.