Menu

Wij willen bewust rekening houden met de invloed van ons bedrijf op mens en maatschappij en het milieu. We conformeren ons daarbij aan de ISO 26000 richtlijn voor MVO.

Profit
Wij streven economische vooruitgang na, maar daarbij verliezen we onze sociale verantwoordelijkheid en milieukwaliteit niet uit het oog. Onze doelstelling daarbij is altijd een langdurige en intensieve samenwerking met onze klanten op te bouwen, door innovatieve en hoogwaardige ICT-oplossingen te leveren.

People
Op het gebied van personeelsbeleid heeft Circle Software een duidelijk doel: een goede werkgever te zijn voor al haar medewerkers. We werken daarom aan een werkklimaat waarin medewerkers met succes, plezier en in goede gezondheid kunnen blijven werken, presteren en zichzelf ontwikkelen op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

KIVA.org
Door sociale investeringen te koppelen aan onze bedrijfsactiviteiten zijn we optimaal in staat een verschil te maken in het leven van mensen, mensen die onze hulp hard nodig hebben. We hebben ons aangesloten bij Kiva.org. Kiva is een unieke internetmarktplaats voor microkredieten. Via de Kiva website verstrekken we leningen aan mensen uit ontwikkelingslanden. Daarmee helpen we deze ondernemers op eigen benen te staan.

Planet
De kernactiviteiten van onze organisatie hebben een relatief kleine impact op het milieu. Toch nemen wij ook maatregelen die het milieu ten goede komen. Denk daarbij aan eco-lease, mobiliteitsregeling en een milieuvriendelijk faciliteitenbeleid. We proberen mensen te bewegen tot kleine veranderingen zoals bewust papiergebruik en energieverbruik, waarmee we toch samen ons steentje bijdragen!