Menu

Onderwijsinstellingen hechten groot belang aan het op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de examens en de hieruit voortvloeiende prestaties van studenten. Daarnaast zijn er wettelijke standaarden waaraan de kwaliteit van examens moet voldoen. Immers, aan de kwaliteit van examinering mag nooit getwijfeld worden.

Om de examenkwaliteit te vergroten, stelt de inspectie steeds hogere eisen aan examencommissies, hun examenplan en onderliggende exameninstrumenten. Een onderdeel dat hierbij kan helpen is de examencreatie.

Procesarchitectuur
Examencreatie is gebaseerd op een vastgestelde mbo-procesarchitectuur. Het is een status gestuurde oplossing voor delen van het examineringsproces.

Op hoofdlijnen is het examineringsproces als volgt te verdelen:
– Kaders stellen.
– Construeren en vaststellen.
– Overbrengen naar het dynamisch archief (na vaststelling).

Oplossing
Examencreatie draagt bij aan het inzichtelijk en transparant maken van het creƫren en vaststellen van kaders en toetsdocumenten binnen het examineringsproces. De oplossing ondersteunt de creatie van documenten, inclusief bijbehorende statusindicatoren en rappellering. Alle documenten zijn doorzoekbaar en herbruikbaar. Denk hierbij aan examenplannen (per opleiding), toetsen, beoordelingsdocumenten, toetsinstrumenten, normering en cesuur, examenvisie, toet matrijs, etc.

Koppelingen
Examencreatie is eenvoudig te koppelen met applicaties zoals bijvoorbeeld planningssoftware.

Volledigheid
Na vaststelling kan de onderwijsinspectie het dossier eenvoudig controleren op volledigheid en juistheid. De snelle terugvindbaarheid binnen deze documenten verhoogt de efficiency. Er ontstaat inzicht in wat al is vastgesteld en wat er nog moet gebeuren, zowel voor de medewerkers van de onderwijsinstelling als de onderwijsinspecteur. Na de wettelijke bewaartermijn zorgt de oplossing voor het gecontroleerd vernietigen.

Cloud-gebaseerd of On-Premise
Examencreatie van Circle Software draait in de Cloud op basis van SharePoint. Door SharePoint krijgt u een robuust platform dat ervoor zorgt dat alle documenten op basis van de juiste autorisatie plaats- en tijdonafhankelijk toegankelijk zijn. Vanuit dit samenwerkingsportaal kunnen meerdere personen tegelijkertijd de informatie rondom examencreatie inzien, bewerken, aanvullen, etc.

Onderdeel van geheel
Examencreatie is een krachtige oplossing via SharePoint die u zowel stand alone als in combinatie met Van Aspirant naar Student, Digitaal Bekostigingsdossier, Studiebegeleiding en Studenten Examendossier kunt inzetten. Bij de combinatie profiteert u van de uitgebreide mogelijkheden om proces overstijgend eenvoudig informatie te hergebruiken of met voor ingevulde dossiers te kunnen starten. Bent u benieuwd naar het gebruik van examencreatie via SharePoint? Neem dan gerust contact op!